Depression, tristhed og nedtrykthed

Trist og nedtrykt

De fleste af os oplever at have kortere perioder i vores liv, hvor vi er triste, nedtrykte og i dårligt humør, mangler energi og lyst til det vi plejer at kunne lide, og helst vil være for os selv. Ofte går perioder med tristhed og nedtrykthed over af sig selv, men hvis tilstanden varer ved eller fylder meget i ens hverdag, kan behandling ved psykolog være en hjælp.

Depression

Ca. 20% af den danske befolkning udvikler på et tidspunkt i deres liv depression. Depression kan på nogle måder ligne almindelig tristhed og nedtrykthed, men ved depression er man låst fast i sin nedtrykthed og negative tanker, og depressionen griber ofte mere forstyrrende ind i personens liv. Hvis man har udviklet depression, vil det ofte være nødvendigt med behandling (se afsnittet nedenfor).

Tegn på depression

De hyppigste tegn på depression er:

  • Tristhed, nedtrykthed eller at være ked af det en stor del af tiden;
  • Følelsen af at være faldet i et sort hul eller at der ligger en mørk dyne over ens humør og tanker;
  • Følelser af opgivenhed og at det aldrig bliver bedre;
  • Manglende lyst til aktiviteter, som man plejer at kunne lide, fx fritidsinteresser og samvær med venner og familie;
  • Manglende energi, så selv almindelige dagligdags gøremål virker uoverkommelige. Det kan være svært at komme ud af sengen om morgenen; og nogle ligger i sofaen eller sengen meget af dagen;
  • Dårlig samvittighed, skyldfølelse og negative tanker om sig selv; en følelse af at være til besvær eller ikke at have noget at byde andre.
  • Tankerne kører i ring omkring negative ting, der er sket i fortiden;
  • Uro, rastløshed, bekymringer og ængstelse; irritation;
  • Problemer med at koncentrere sig og at huske;
  • Ændring af appetit og søvn; ubehag i kroppen

Hjælp til depression og nedtrykthed

Hvis du genkender flere af disse tegn, og de påvirker en stor del af din hverdag, kan du have en depression, eller nedtrykthed med behov for behandling. Der er forskellige sværhedsgrader af depression, afhængigt af hvor belastet man er af denne. Man skelner imellem let, moderat og svær depression. Der vil ofte være behov for behandling af depression uanset sværhedsgraden.

Behandling af depression og nedtrykthed ved psykolog

Hvis du har været nedtrykt gennem længere tid, kan psykologsamtaler være en hjælp. Vi vil ofte starte med at prøve at forstå årsagen til din nedtrykthed, og i forlængelse af det at finde frem til, hvad der kan hjælpe dig.

Når man udvikler depression, er nedtryktheden og de negative tanker låst fast, og det er ofte nødvendigt at få psykologisk behandling (se evt. fodnote 1). I behandling af depression vil vi ofte have fokus på at bryde de negative spiraler, som dine følelser, tanker og handlinger er kommet ind i. Når disse løsner sig, kan det være en hjælp at arbejde med de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet depressionen. Ved afslutningen af behandlingsforløbet samler vi ofte op på, hvordan du kan forebygge at udvikle depression igen.

Psykologbehandling af depression i Svendborg

Hvis du har depression eller nedtrykthed med behov for behandling, er du velkommen til at kontakte mig, så vi kan aftale nærmere om muligheden for psykologsamtaler hos mig.

Note: Sundhedsstyrelsen anbefaler psykoterapi til behandling af depression. Ved depression af moderat til svær grad anbefales medicinsk behandling sammen med psykoterapi. Hvis du ønsker medicinsk behandling, sker dette ved din praktiserende læge.

(1) Læs evt. National klinisk retningslinje (pdf)