Problemer med at sige fra og være usikker på sig selv

Det påvirker i høj grad vores trivsel, hvis vi føler os usikre på os selv i vores forhold til andre mennesker. Det kan være i forholdet til vores nærmeste som børn, partner, familie og nære venner, eller i forhold til mennesker vi på den ene eller anden måde skal samarbejde med på arbejde, uddannelse eller i fritiden. Usikkerheden kan gøre det svært at sige sin mening og at sige fra overfor andre.

Svært ved at sige fra

I de vigtige forhold i vores liv kan vi føle, at vi ikke er gode nok, og ikke lever op til at være en god partner, forælder eller ven. Særligt i parforhold og venskaber kan man have svært ved at stole på, at ens partner eller ven virkelig holder af én og ønsker at være sammen med én – også selvom man måske godt ved det med sin fornuft.

Usikkerheden kan føre til, at man ikke udtrykker sine meninger, ønsker og behov tydeligt. I stedet tilslutter man sig den anden persons holdninger og ønsker. Det kan  ofte medføre at forholdet bliver uligeværdigt. Denne tilsidesættelse af sig selv kan også indebære, at man tager en alt for stor del af ansvaret for de praktiske pligter i hjemmet, så man laver langt flere af disse end ens partner. Eller at man hele tiden er den, der sørger for at holde kontakten, i venskaber.

For nogle fører usikkerhed i et forhold til, at man ikke siger fra selv overfor handlinger, der ligefrem er skadelige for én, herunder at blive talt nedladende til eller fysisk krænket.

Når man føler sig usikker i forholdet til sine børn, kan det på samme måde give problemer med at sige fra og sætte grænser. Det kan føre til, at man tilsidesætter sig selv igen og igen. Man kan også reagere med vrede, som ofte er en måde at beskytte sig selv på mod at føle usikkerhed eller afmagt.

Svært ved at sætte grænser

Usikkerhed overfor andre kan også komme til udtryk på arbejdspladsen, uddannelsen eller i forbindelse med møder eller fritidsinteresser. For nogle bliver det svært at sige sin mening og sige fra overfor autoriteter som ens leder, lærer, sagsbehandler eller læge.

Problemerne kan også opstå, når man skal samarbejde med personer, der er meget styrende og dominerende, fx bestemte kollegaer eller medstuderende. Vanskelighederne kan betyde, at man ikke får sagt fra overfor andre, der ikke laver deres del af et fælles projekt, eller ikke sætter grænser for hvor mange arbejdsopgaver, man kan tage.

Problemer med usikkerhed kan komme til udtryk på en række forskellige måder:

  • Siger ikke sin mening, fx ang. politik, børneopdragelse eller noget andre gør, som man er uenig i;
  • Udtrykker ikke sine ønsker, fx om hvor man skal hen på ferie eller hvilken café man skal spise på;
  • Udtrykker ikke sine behov, fx hvilken behandling man ønsker ved lægen eller at man har brug for andres hjælp til noget praktisk;
  • Siger ikke fra til arbejdsopgaver eller praktiske opgaver, som belaster én, eller til socialt samvær og arrangementer, som man ikke har energi til;
  • Tager for meget ansvar i forhold til andre, fx ved at lave langt flere af de praktiske pligter i hjemmet, eller at tage de fælles arbejdsopgaver som ingen andre byder ind på;
  • Sætter ikke grænser overfor andre, der taler nedladende til én, er styrende overfor én, opfører sig respektløst, eller direkte skader én psykisk eller fysisk;

Problemer med at sige fra og at føle sig usikker hænger ofte sammen med et lavt selvværd. Du kan læse mere om lavt selvværd her.

Hjælp til at sige fra gennem psykologsamtaler

Når du gerne vil lære at sige fra og udtrykke dine meninger og behov sammen med andre, kan psykologsamtaler være en stor hjælp. I behandlingen vil vi ofte arbejde med at forstå, hvilke følelser og tanker der går i gang, når du er i en situation, hvor det ville være godt for dig at sige fra eller udtrykke dine behov.

Derfra kan vi arbejde med at finde frem til, hvordan du kan begynde at udtrykke dine behov og sige fra. For mange er det også en hjælp at prøve at forstå, hvordan man har lært at være så tilbageholdende i samvær med andre mennesker.

Hjælp til at sige fra ved psykolog i Svendborg

Hvis du ønsker hjælp til at lære at udtrykke dine behov og sætte grænser, er du meget velkommen til at kontakte mig, for at starte i et samtaleforløb i min klinik i Svendborg.