Lavt selvværd - dårligt selvværd - mindreværd

Lavt selvværd, eller mindreværd, er en tilbagevendende følelse af ikke at være god nok. Alle mennesker har ind imellem følelsen af ikke at være god nok. Men hvis følelsen kommer ofte, eller måske er der det meste af tiden, kan man tale om lavt selvværd eller mindreværd – at man oplever sit eget værd som lavt.

Lavt eller dårligt selvværd kan medføre, at man ikke får sagt sin mening, eller ikke får sagt fra over for noget man ikke har lyst til eller ikke bryder sig om. Det kan også føre til, at man holder sig tilbage i samværet med andre, eller fra at prøve nye muligheder af.

Mindreværd kan forværres i forbindelse med bl.a. stress, depression og angst.

Tegn på lavt selvværd – mindreværd

Hvis man har lavt selvværd, har man det ofte på en eller flere af følgende måder:

  • Føler sig forkert, utilstrækkelig, ikke god nok
  • Skammer sig over sig selv
  • Giver sig selv skylden for problemer, som ikke reelt er ens egen skyld
  • Synes at man hele tiden fejler; at andre klarer det bedre end man selv gør
  • Bebrejder sig selv, tænker dårligt om sig selv, kritiserer eller skælder sig selv ud
  • Kan ikke lide sig selv; hader sig selv
  • Får ikke sagt fra overfor noget, der er for meget for én, eller som man ikke har lyst til, fx for mange opgaver på jobbet eller sociale arrangementer. Eller får ikke sagt fra overfor andre mennesker, der ikke behandler én ordentligt.
  • Får ikke sagt sin mening eller hvad man har lyst til eller brug for, eller holder ikke fast i det, hvis andre synes noget andet
  • Er langt mere opmærksom på at gøre andre mennesker tilfredse, end på hvad man selv trives med

Hvorfor får man dårligt selvværd og mindreværd?

Følelsen af at have gjort noget forkert er hjælpsom at have i passende doser, når vi reelt har gjort noget, der er til besvær eller skade for andre. I de situationer hjælper følelsen os til at undskylde eller gøre det godt igen overfor den eller dem, vi har skadet. Mennesket er udviklet til at være et flokdyr, og det har været vigtigt for overlevelsen at kunnet mærke, når man har gjort noget forkert overfor andre, så man har kunnet gøre det godt igen og forblive en del af flokken.

For mange mennesker optræder følelsen af at være utilstrækkelig ikke kun i de situationer, hvor vedkommende reelt har gjort noget forkert, men bliver til en langt mere generel følelse af ikke at være god nok som person. Det er forskelligt fra person til person, hvad der er årsagen til det lave selvværd. Ofte er det en måde at se os selv på, som vi har lært gennem oplevelser med andre mennesker, særligt gennem opvæksten.

Behandling af lavt selvværd ved psykolog

Når du gerne vil have det bedre med dig selv, er det vigtigt at begynde at lære at reagere mere venligt og forstående overfor dig selv. I behandlingen vil vi ofte have fokus på at forstå, hvad der sætter følelsen af mindreværd i gang, og hvad der holder den vedlige. Derfra er det muligt at begynde at arbejde med at møde dig selv på andre måder i disse situationer.

For mange er det også en hjælp at prøve at forstå, hvordan man har lært at se sig selv som mindre værd. Psykologsamtalerne tilpasses altid til den enkeltes behov, afhængigt af på hvilken måde følelsen af mindreværd kommer til udtryk. Fx er det hjælpsomt for nogle at lære at sige fra, mens andre har brug for at lære at håndtere selvkritik.

Psykologbehandling af dårligt selvværd og mindreværd i Svendborg

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du genkender nogle af ovenstående problemstillinger, og ønsker at starte i behandling hos mig i Svendborg.