Hjælp til vrede og andre intense følelser

Problemer med at håndtere vores følelser, tanker og handlinger er på den ene eller anden måde altid en del af problemstillingen, når vi ikke trives psykisk og mentalt, hvad enten vi er udfordret af angst, problemer med at sige fra overfor andre eller noget helt tredje. Emnet for denne tekst er de problemer, vi kan have, når vores følelser har tendens til at blive meget intense. Det kan medføre, at vi får svært ved at holde ud at være i følelserne, og at vi reagerer på måder, som vi bagefter fortryder. Disse følelser opstår ofte i forhold til andre mennesker. Nogle har størst problemer med at styre en bestemt følelse, mens andre har svært ved at styre de fleste følelser.

Svært ved at styre vrede og andre følelser

Vores følelser er udviklet i os til at guide os gennem livet og sikre vores trivsel; først og fremmest vores overlevelse. Vores følelses-systemer i hjernen er udviklet for flere hundrede-tusinde år siden, da mennesket var i sin vorden. De er udviklet til i høj grad at virke per instinkt, da det har været mest effektivt for at sikre vores overlevelse. De er altså netop udviklet til at vi ikke skal kunne styre dem. Sat på spidsen kan man sige, at det ikke har været hjælpsomt for overlevelsen, hvis man først har skullet stå og overveje sin reaktion, når der kom en sabeltiger springende imod én. Der er instinkter langt mere effektive.

Når der sker noget, der kan skade vores trivsel, sættes straks gang i de områder i hjernen der styrer følelserne, mens der skrues ned for de områder, der har at gøre med at tænke sig om, at overveje forskellige muligheder og at hæmme vores impulser og umiddelbare reaktioner. Det sker uanset om der reelt er en trussel mod vores trivsel, eller om det er noget vi selv opfatter (tolker), uden at det egentlig er det, der sker.

Nogle mennesker har sværere ved at styre deres følelser end andre. Det kan dels handle om noget medfødt. Vi fødes med følelses-systemer, der biologisk set kan være lettere eller sværere at styre. Herudover betyder det meget, hvordan vi har lært at håndtere vores følelser, først og fremmest gennem vores opvækst.

Vores problemer med at styre følelser kan komme til udtryk på mange forskellige måder:

Problemer med vrede og skænderier

Vrede er en følelse, der skal hjælpe os til at beskytte os selv, hvis andre vil skade os fysisk, ikke respekterer os eller på anden måde behandler os dårligt. Vreden får os til at forsvare os, fysisk eller med ord. Når vreden kommer i de rette situationer og i den rette mængde, er det hjælpsomt for os. Men ofte bliver følelsen for høj, så vi reagerer på måder, som vi fortryder, når vreden er faldet igen. Det kan være ved at råbe højt eller skælde ud, eller ved at ignorere den anden. Vreden kan også komme i situationer, hvor vi får opfattelsen af, at andre er nedladende, kritiserer os, eller på anden måde er respektløse overfor os, selvom det egentlig ikke er det, de gør.

Når vi reagerer med vrede, kan den anden person tilsvarende reagere med vrede, hvilket leder til skænderier. Vedkommende kan også blive utryg og såret, og trække sig, hvilket er en anden måde at beskytte sig på. Begge dele belaster både os selv og den anden, hvis det er noget, der sker ofte.

Hjælp til jalousi

Jalousi opstår, når vi frygter, at en person, der betyder meget for os, foretrækker en anden frem for os. Det sker oftest i parforhold, hvor vi kan blive bange for, at vores partner har varme følelser for en anden, eller er seksuelt sammen med en anden. Det kan gøre os dels utrygge og usikre på os selv, og dels vrede over at blive behandlet på den måde (hvad enten det er reelt eller ej).

Jalousi kan også opstå i andre forhold, fx i venskaber og mellem søskende.

Nederst på siden kan du læse mere om, hvordan psykologsamtaler kan hjælpe dig med at styre intense følelser som jalousi.

Svært ved at stole på andre og frygt for at blive forladt

Det påvirker i høj grad vores trivsel, hvis vi føler føler os usikre i de betydningsfulde forhold i vores liv. Vi kan føle, at vi ikke er gode nok, og kan have svært ved at stole på, at den anden person virkelig holder af os og ønsker at være sammen med os. Det kan få os til at misforstå den anden, så vi tror, at vedkommende svigter os eller vil forlade os, uden at der er en reel grund til det. Det sætter naturligt nok høje følelser i gang, og ofte også nogle stærke reaktioner. Det kan være i form af skænderier og anklager, et stort behov for bekræftelse fra den anden, eller at vi trækker os fra den anden. Når situationen er kommet lidt på afstand kan vi ofte se, at vedkommende slet ikke mente det på den måde, vi opfattede det i situationen. Når vi har problemer med disse følelser, handler det ofte om nogle uhensigtsmæssige mønstre, som vi har med os fra vores opvækst.

Psykologhjælp til at håndtere vrede og andre følelser

I starten af behandlingen vil det ofte være vigtigt at tale detaljeret om, hvilke typer situationer, der giver problemer, og hvilke tanker, følelser m.m., der er på spil. Som oftest er det en hjælp at arbejde med at forstå, hvorfor man får disse følelser, tanker og reaktioner. Hvis en væsentlig del af problemet handler om uhensigtsmæssige mønstre fra opvæksten, arbejder man med at forstå, hvordan vedkommende har lært disse mønstre.

Når man begynder at forstå, hvorfor man reagerer som man gør, får man bedre mulighed for at finde nye måder at reagere på i de svære situationer. For nogle er det hjælpsomt at arbejde med helt konkrete redskaber, der kan hjælpe en til at reagere anderledes.

Hjælp til vrede og andre følelser ved psykolog i Svendborg

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du er interesseret i at starte i et samtaleforløb hos mig i min klinik i Svendborg.