Lovgivning vedr. psykologsamtaler

Som psykolog, der er autoriseret af Psykolognævnet og medlem af Dansk Psykologforening, arbejder jeg indenfor Psykologloven og følger Etiske principper for nordiske psykologer.

Journalpligt:

Som autoriseret psykolog har jeg pligt til at føre journal. Journalen skal gemmes i mindst 5 år. Journalen opbevares i overensstemmelse med GDPR (Databeskyttelsesforordningen). Det er kun mig, der har adgang til journalen.

Tavshedspligt:

Jeg har som psykolog tavshedspligt, hvilket betyder, at jeg ikke må videregive oplysninger om dig eller oplysninger om at du går eller har gået i behandling hos mig, medmindre du har givet samtykke til dette.

Undtagelser til tavshedspligten:

Man har som autoriseret psykolog udvidet underretningspligt, hvilket betyder, at man har pligt til at underrette kommunen, hvis man får oplysninger om at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.
Endvidere kan man som psykolog i særlige tilfælde blive pålagt at vidne ved en domstol, hvor tavshedspligten i så fald frafalder.

Du er meget velkommen til at spørge mig, hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller du kan læse mere på Dansk Psykologforenings hjemmeside om psykologsamtaler

Forespørgsel

Ønsker du at jeg kontakter dig? Udfyld nedenstående – så vender jeg tilbage til dig.

Leave this field blank
Oplys aldrig dit CPR-nummer i kontaktformularer som denne.